Insanlık

İnternet satırlarına alacağım bu yazıda insanlıktan ziyade insanın kendisinden bahsedeceğim.
Tarih boyunca insan Cenab-ı rahman’ın yeryüzünde bir halifesi olarak var ola gelmiştir.
Kalemiyle demiri yontan insan, derin felsefelerin kat edemediği insan, kaderin cilvesini yaşayan bu mahluk gecenin düğümünde sabahın ışığını hep araya gelmiştir. İnsan senelerce tanımlara dilbeste olmuş yorumların kaynağı haline gelmiş ve de psikoloji adı verilen bir ilmede musahhar kılınmıştır. Aslında insan denince akla gelmesi gereken nefis kavramıdır. Üzüntüsünün yanında daima sevinci de bulabilmiş olan ademoğlu çoğu zaman aciz ruhunu nefsiyle doğru orantılı işlemiş, bazen de nefsi ile cedelleşmiş aziz ruhlar olagelmiş. Ama ne yazık ki az bir kısmı o mücahit aziz ruhların arasında yer alabilmiş. Behimi duyguların esiri haline getirildiğimiz şu imansızlık denen ateş devrinde aklı kullandığını zannedip aklının esiri olmuş onu vahiyle bütünleştirememiş ve de inkara sürüklenip karanlıklara yuvarlanmış gözleri perdeli ebu cehiller ebu lehepler firavunlar ne yazık ki günümüzde de mevcut bulunmaktadır.
Kan ateşle durdurulur mu? Bre ahmak insanlığından utan diyeceğim lakin hangi insanlıktan utanacaksın cahiliye devrindeki mevcut bedeviler senden daha insandı belki de. O zamanın kafirinde dahi vicdan vardı ha vicdansız onlar bile arkadan vurmazdı yani savaşın adabı vardı mertliği olmasa bile sizden mertti ha zorbacı ahmaklar… Evet arkadaşlar kimden bahsettiğimi anlamış olmalısınız, evet günümüz Siyonistlerinden söz ediyorum. Kanı ateşle artıran sözde medenilerden bahsediyorum. Evet insanlık İslamiyet’le sıfatını bulmuş ve hakikati yakalamıştır. İnsanlığın iftihar tablosunun sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa SALLALLAHU ALEYHİ VESSELEM’in gösterdiği insanlık yolunda ilerlemek boynumuzun bir borcudur. Beşer bu borcu boynunda bir yük değil bir emanet bir sevgi tacı addedip ona göre bu emaneti sırtından indirmemelidir. Allah bu dini kafirler istemese de tamamlayacaktır.
Yazımda kalabalık söz ettimse af ola Cenabı Allah bizleri canımızla malımızla onun yolunda koşanlardan eylesin bizi kendisine haz zümre kullarından eylesin.

Gönderen : Durmuş Ali YILDIZ (Marmara Universitesi Ilahiyat Fakultesi)

Gönderilme tarihi: 15 / 07 / 2010