İhbar Kıdem tazminatı
    İhbar Kıdem Tazminatı çalışanların işten ayrılırken alabilecekleri haklarındandır.Fakat burada bir yanlış anlaşılmayı düzeltmemiz gerekiyor.İhbar kıdem tazminatı sadece işveren tarafından çalışana ödenen bir yükümlülük değildir.Aynı zamanda çalışanlarında bazı durumlarda işverene ödemeleri gereken bir tazminattır.İhbar kıdem tazminatında amaç,çalışanın ya da işverenin işi bırakma ya da işten çıkarma niyetlerini makul bir sürede karşı tarafa bildirmelerini sağlamaktır.Belirsiz süreli işlerde işçi veya işveren;

* 6 aydan az süren iş ilişkisinde en az 2 hafta önce
* 6 ay - 1,5 yıl arası süren iş ilişkisinde en az 4 hafta önce
* 1,5 yıl - 3 yıl arası süren iş ilişkisinde en az 6 hafta önce
* 3 yıldan fazla süren iş ilişkisinde 8 hafta önce işçi işi bırakacağı bilgisini karşı tarafa iletmesi gerekir.Aksi halde bu sürelere uymayan taraf karşı tarafa bildirim süresi tutarındaki ücreti ödemek zorundadır.

2-4-6-8 haftalık ihbar süreleri içerisinde işveren,çalışana yeni iş bulması için gerekli olan iş arama iznini iş saatleri içerisinde ve ücret kesintisi yapmadan vermeye mecburdur.Bu iznin süresi günde 2 saatten az olamaz ve işçi isterse iş arama izin saatlerini birleştirerek toplu olarak kullanabilir.İşveren yeni iş arama iznini vermez veya eksik kullandırırsa o süreye ilişkin ücret işçiye ödenir.işveren,iş arama izni esnasında işçiyi çalıştırırsa,çalıştırdığı sürenin ücretini yüzde yüz zamlı öder.

 

Gönderen Mehmet Emin GEDERET 008
Yayın tarihi 24/09/2012
Facebookta paylaş Twitterda Paylaş