Köyümüzde kullanılan şive ve lehceler
 
Sive - Lehce Acıklaması (anlamı)
-A- -A-
Abaaa Abla
Ağaa Abi
Ağıl Ahır
Alma Elma
Annahh (anoovv) Hayret etme şaşa kalma
Arık Su kanalı
Armıt Armut
Avarhali Sebze nin topraktaki
-B- -B-
Badılcan Patlıcan
Bostan Salatalık (Hıyar)
Batma Hayvanların yem yemeleri icin yapılmış uzun tahta kap
Basma Pamuklu desenli kumaş
Bayam Badem
Bellemek Toprağı işlemek
Bışkı Testere
Boduc Testi
Bülüç Civciv
-C- * -Ç- -C- * -Ç-
Çapıt Kücük bez parçası
Canavar Kurt gibi yırtıcı hayvanlara verilen ad
Çebiç 2-3 yaşındaki dişi keçi
Çelen Evlerdeki damın kenarlarına basılan günaşık saplarından yapıımış kenarlık
Çeryan Elektrik
Çiftsürmek Toprağı pulluk ve sabanla sürmek
Çimmek Banyo yapmak
Carsi Kombesi Ekmek
Cerge Güneşten korunma yeri
Çölte Bostan ve avarların aralarını kazmaya yarayan küçük saplı kazma
-D- -D-
Dam Çatı
Davar gütmek Küçük baş hayvanları otlatmak
Depelemek Alabildiğine fazlaca doldurmak
dıhı biraz daha ver
-E- -E-
Emi , imi Tamammı
-F- -F-
Fenis Lamba
-G- -G-
Gag Kalk
Galbır Eleğin iri gözlü olanı
Gaç Çekil (emir olarak)
Gameze Rüzgar
Ganevez Domates
Gora anahtar / kilit
Gostak Kendini çok beğenmiş başı havalarda gezmek
Göz Oda
Gözer Nohut gibi iri taneli tahılları elemeye yarayan deriden yapılmış elek
-H- -H-
Hatıl Çeşmelerin önüne hayvanların su içmesi için yapılan küçük havuz
Haranı Yemek pişirmeye yarayan derin kazan
Harım Tarla , bağ , bahce , mevki
Hoynu işte
hazahır o sekilde ,  zaten
Hangira Nere
Hayat Bahce
-I- * -İ- -I- * -İ-
Ibrık , ırbık Güğüm , Gugum
idare Lamba
ililili Ani şaşırma gibi durumlarda
ireb Rabia , Rebiye
irecep recep
iliman , ılıman Limon
   
-K- -K-
Kabaagac Yaslı ağac
Kavanez Domates
Koma bitir Tüket
Körduman Sis
-L- -L-
Löks Tüple yanan lamba
-M- -M-
Mabeyn , Mabeen Salon
Mıh Çivi
Mıkla Patates yemeğinin yumurta ve soğanla farklı bir bicimi
Mısır Mala
Meeh Al
Mel mel Bön bön bakma
Meret Kötü sıkıntı veren şey
Meemet , Meymed Mehmet
-N- -N-
nöğürün ne yaparsın
-O- * -Ö-  
Ocağın kör kalası Ocağı sönmek (kötülük anlamında) (beddua)
Odun eylemek Odun kesmek
Osanmak Bıkmak
Örtme Ekmek ocagi , Şömine
Öte yaka Diğer taraf , diğer mevki
Odu ocağı yanası Ocağı yanmak (iyi manasında söylenir)
Oklaaa Oklava
öllüyün körü ?
-P- -P-
Pahalı Sıcak
Pasbal Pasaklı , kendine bakmayan
Peşkir Havlu
Pelit Palamut
Posta Otobus
Potin , Putin Bot ayakkabı
Pür Ardıç ağacı
-R- -R-
-S- * -Ş- -S- * -Ş-
Şaklanmış 2 ye bolunup katlanmıs
Şahın , Sahınlık Raf , tabak canak konulan yer
Şebit Lavaş ekmeği
Senit Ekmek ve yufka acmak icin kullanılan ayaklı tahta
Sekmen Eskiden evlerin önüne 30 cm yüksekliğinde oturmak için yapılan yer
Siğirtme / hadi siğirt gel Koşma koş cabuk gel
Sümeye Bosuna
Sibidik Terlik
Sindi Makas
Şipşan Nazik , Çıtkırıldım
Sovuk Soğuk
   
-T- -T-
Tusırık tıksırık Hapşırma
Tabaka Tütün konulan kap
Tiin Sincap
Tosbaa Kablumbağa
   
-U- * -Ü- -U- * -Ü-
Üseyin Hüseyin
Ümmaaan Ümmühan
üznet olmak uzak durmak
   
-V- -V-
Velesbit Bisiklet
Vurgunu yeğin gelesi Kahrolası daha kötü olası (beddua)
-Y- -Y-
Yağ Lamba , Işık veren
Yemeni Ayakkabı
Yüznümara Tuvalet
Yuvak Köylerde damların akmaması icin taştan yapılmış yuvarlak taş
Yonuz Yunus
-Z- -Z-
Zahire Buğday ve arpaya verilen isim
Zencir Zincir
Zineet Altın Takı
   
   
Yeni sive/lehce eklemek icin icin tıklayınız.
son guncelleme 25/10/2008